Nhân viên Thương hiệu

Tác giả: Duy Riba 238 lượt xem

MÔ TẢ CÔNG VIỆC QUẢN LÝ THƯƠNG HIỆU

Bộ phận

Marketing

Chức danh

Nhân viên thương hiệu

Mã công việc

MKT-NV TH

Cán bộ quản lý trực tiếp

Trưởng phòng Marketing

Nhiệm vụ, quyền hạn

 • Làm việc với nhà tư vấn để xây dựng chiến lược thương hiệu cho hệ thống.
 • Đề xuất những thay đổi trong chiến lược thương hiệu (nếu cần).
 • Quản lý quan hệ với nhà tư vấn thương hiệu.
 • Xây dựng hoặc đề xuất để xây dựng các mối quan hệ chiến lược nhằm quảng bá thương hiệu của công ty.
 • Đề xuất và thực hiện các hoạt động xây dựng thương hiệu của hệ thống, bao gồm và không giới hạn trong các chương trình khuyến mại, quảng cáo, tài trợ…
 • Lên kế hoạch quản lý và phân bổ kinh phí cho các hoạt động xây dựng thương hiệu.
 • Phối hợp thực hiện các chương trình promotion do product manager đề xuất.
 • Phối hợp thực hiện các chương trình PR, event do PR manager đề xuất.
 • Giám sát tất cả các hoạt động khác trong chuỗi để đảm bảo thương hiệu của công ty được gìn giữ và phát huy.
 • Theo dõi và phân tích các diễn biến của các đối thủ trên thị trường có thể ảnh hưởng tới thương hiệu của công ty. Đề ra các biện pháp phản ứng phù hợp.
 • Định kỳ và đột xuất tiến hành các cuộc nghiên cứu thị trường.

Tiêu chuẩn

Phẩm chất cá nhân

Yêu cầu

Trình độ học vấn

Đại học

Trình độ chuyên môn

Khối kinh tế

Trình độ ngoại ngữ

Tiếng Anh giỏi

Kinh nghiệm thực tế

Sáng tạo, có tầm nhìn và tư duy chiến lược, kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm tốt.

Yêu cầu khác

Nhiệt tình, chăm chỉ, cẩn thận, nhanh nhẹn

Leave a Comment

Nội dung bài viết