Nhân viên Marketing

Tác giả: Duy Riba 287 lượt xem

MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN MARKETING

Bộ phận

Marketing

Chức danh

Nhân viên Marketing

Mã công việc

MKT-NV

Cán bộ quản lý trực tiếp

Trưởng phòng Marketing

Nhiệm vụ, quyền hạn của Nhân viên Marketing

 • Nghiên cứu sản phẩm của công ty và các đối thủ cạnh tranh khác.
 • Nghiên cứu nhu cầu người tiêu dùng về các dòng sản phẩm.
 • Phát triển thị trường cho các sản phẩm mới theo kế hoạch được giao.
 • Hỗ trợ các hoạt động Marketing bằng cách soạn thảo, định dạng, và báo cáo các thông tin và tài liệu.
 • Tổng hợp các báo cáo về đánh giá người tiêu dùng bằng cách sọan thảo, tập hợp, định dạng và tóm tắt thông tin, đồ thị, và trình bày.
 • Cập nhật thông tin đối thủ bằng cách nhập dữ liệu từ doanh số các chủng loại sản phẩm bằng cách sọan thảo, tập hợp, định dạng và tóm tắt thông tin, đồ thị, và trình bày; phân phát các báo cáo.
 • Hỗ trợ các phần trình bày bán hàng bằng cách tập hợp các báo giá, đề nghị, các đoạn phim, các slide trình bày, thử nghiệm sản phẩm và sách giới thiệu về tính năng sản phẩm; soạn thảo các phân tích đối thủ và khách hàng.
 • Chuẩn bị các thư từ và catalogue bằng cách định dạng nội dung và hình ảnh; sắp xếp việc in ấn và cước phí trọn gói Internet.
 • Duy trì thư viện marketing bằng cách kiểm tra và cung cấp thêm sách báo.
 • Cung cấp thông tin nghiên cứu và theo dõi Marketing bằng cách thu thập, phân tích, và tổng kết dự liệu và xu hướng.
 • Đạt được các mục tiêu marketing và của tổ chức bằng cách đạt được các kết quả liên quan theo yêu cầu, theo các kế hoạch marketing, chương trình quảng cáo khuyến mãi.
 • Thu thập thông tin về khách hàng, nhu cầu khách hàng, khả năng khách hàng …
 • Thu thập và xử lý thông tin về các đối thủ cạnh tranh.
 • Thường xuyên truy cập, cập nhật thông tin (thông qua internet, sách báo, tạp chí, tìm hiểu thị trường …) nhằm thu thập kịp thời những ý kiến liên quan đến kinh doanh, tiếp thị.
 • Xây dựng các kế hoạch nghiên cứu thị trường về sản phẩm và  mức độ nhận biết thương hiệu của người tiêu dùng.
 • Xây dựng các kế họach quảng bá, truyền thông, tham gia các hội chợ, triển lãm, nhằm nâng cao giá trị thương hiệu.
 • Xây dựng các hoạt động tiếp thị cho sản phẩm đặc biệt đối với người tiêu dùng và khách hàng, đối tác, nhằm kích thích tiêu thụ.
 • Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ cho công tác nghiên cứu và chiến lược marketing.
 • Phối hợp các XN, các DVKD  trong xây dựng kế hoạch  công tác thương mại hóa sản phẩm – liên kết kinh doanh – nhằm đạt mục tiêu đặt ra.
 • Tổng hợp, báo cáo các thông tin thu thập được.

Báo cáo

 • Báo cáo trực tiếp cho trưởng phòng Marketing.

Tiêu chuẩn

 • Nam/Nữ, từ 20đến 30 tuổi, sức khoẻ tốt.
 • Trình độ : Đại học Kinh tế/ Ngoại thương/ Marketing.
 • Sử dụng tốt tiếng Anh, tin học văn phòng.
 • Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương tự.

Leave a Comment

Nội dung bài viết