Chỉ số KPI đánh giá nguồn nhân lực

Tác giả: Duy Riba 218 lượt xem

CHỈ SỐ KPI ĐÁNH GIÁ NGUỒN NHÂN LỰC

Tỷ lệ đánh giá trình độ của nhân viên

  • Tỷ lệ bằng cấp đạt/bằng cấp yêu cầu của một chức danh.
  • Tỷ lệ bằng cấp cao hơn của một chức danh.
  • Tỷ lệ theo trình độ văn hoá nói chung của toàn bộ công nhân viên.

Tỷ lệ nam nữ

  • Tỷ lệ này cho biết xem doanh nghiệp của bạn có quá thiếu nam hay nữ không? Nói chung bạn nên hướng về sự cân bằng tương đối.

Tuổi trung bình của lực lượng lao động

Tỷ lệ này cho biết tuổi trung bình của nhân viên là già hay trẻ, từ đó bạn có những chính sách phù hợp để tạo ra văn hoá cho doanh nghiệp của bạn.

Nếu bạn cần sở hữu một bộ tài liệu tham khảo để trở thành một CEO chuyên nghiệp, hãy click vào đây để sở hữu trọn bộ tài liệu này nhé ^^! 

>> SỞ HỮU NGAY <<

Nội dung bài viết